Zaimo kontakt – elixir sesje przychodzące eurobank

Skuteczna windykacja

Skuteczna windykacja

Post by relatedRelated post

Skuteczna windykacja należności

Windykacja należności nigdy nie jest przyjemnym i komfortowym tematem do rozmów. Niezależnie od tego czy występujemy w pozycji dłużnika czy też w pozycji wierzyciela windykacja będzie stanowić przykry punkt w naszym życiu, który niestety w jakiś sposób trzeba będzie pokonać. Jakie kroki w takim razie poczynić aby uzyskać skuteczna windykacja? W pierwszej kolejności jako wierzyciel powinniśmy podjąć próbę skontaktowania się bezpośrednio z naszym dłużnikiem. Dobrym pomysłem jest uczynienie tego przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, najlepiej radcy prawnego lub adwokata. Taki sposób kontaktu może zmobilizować nierzetelnego dłużnika do odpowiedzi na nasze wezwanie i zaangażowania się w próbę rozwiązania sporu. Skuteczna windykacja niekiedy może zakończyć się już w tym miejscu, jeśli dłużnik już po wymianie korespondencji zdecyduje się zapłacić dług. Jednak znacznie częściej dłużnicy stawiają opór i sprawa dochodzenia roszczeń przenosi się na drogę sądową. Windykacja sądowa różni się od tej polubownej tym, że wierzyciele dochodzą swoich majątkowych roszczeń na drodze sądowej przed sądem powszechnym albo arbitrażowym. W przypadku sądowej walki o uzyskanie przedmiotu roszczenia szczególnie popularne i najczęściej stosowane jest postępowanie nakazowe, które zakończone zostaje wydaniem nakazu zapłaty. Jako wierzyciel, mając już owy nakaz zapłaty albo inny tytuł egzekucyjny można domagać się ustanowienia na nim tak zwanej klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzula wykonalności określamy jako tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do domagania się od dłużnika zapłaty ciążącego na nim długu oraz zrealizowania skuteczna windykacja.

Skuteczna windykacja
1 vote, 2.00 avg. rating (61% score)
About