Zaimo kontakt – elixir sesje przychodzące eurobank

Pzu Oława

Pzu Oława

Post by relatedRelated post

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest formą ubezpieczenia komunikacyjnego, podobnie jak ubezpieczenia OC ale w przeciwieństwie do tego drugiego ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe. Wykupienie ubezpieczenia AC uzależnione jest tylko i wyłącznie od woli właściciela pojazdu. Ubezpieczenie AC pokrywa szkody, które powstały z winy właściciela pojazdu lub w sytuacji kiedy sprawca szkody jest nieznany, czy doszło do szkody w wyniku zderzenia się ze zwierzęciem. Ubezpieczenie AC pozwala naprawić lub zakupić nowy samochód. Firmy ubezpieczeniowe oferują także ochronę wyposażenia samochodu i fotelika dziecięcego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na skutek żywiołów, takich jak powódź, wybuch lub pożar. Umowę ubezpieczenia AC zawrzeć można w jednym z wielu towarzystw ubezpieczeniowych na okres 12 miesięcy, a niekiedy krótszy okres.

Polisa, którą otrzymuje się po wykupieniu ubezpieczenia zaczyna działać kolejnego dnia po opłaceniu składki i ważna jest do dnia określonego w polisie oraz pod warunkiem uregulowania składki. Kiedy ubezpieczony nie opłaci składki, polisa automatycznie wygasa. Płatność za ubezpieczenie możliwa jest z góry lub w ratach. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia AC ubezpieczyciel nie poniesie kosztów szkody, która powstała na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie także, że nie wypłacą odszkodowania w wyniku kradzieży auta jeżeli ubezpieczony pozostawił w samochodzie kluczki i dowód rejestracyjny. Koszt poniesionego ubezpieczenia AC a więc wysokość kładki jaką trzeba zapłacić towarzystwu ubezpieczeniowemu zależy od kilku czynników określających prawdopodobieństwo powstania szkody i tym samym pokrycia kosztów przez firmę ubezpieczeniową.Osoby przed 25 rokiem życia, które niedawno nabyły prawo jazdy, samochód lub nigdy wcześniej nie korzystały z ubezpieczenia poniosą większy koszt wkupienia polisy, niż doświadczeni kierowcy, którzy wykazali się bezszkodową jazdą samochodem.

About