Zaimo kontakt – elixir sesje przychodzące eurobank

Przedszkole i sala zabaw – Łowicz TereFere

Przedszkole i sala zabaw – Łowicz TereFere

Post by relatedRelated post

Dla Rodzica

Drodzy rodzice! W naszym przedszkolu również szczególne miejsce przypadnie właśnie Wam.

Będziecie mogli korzystać z porad psychologa jak i doświadczonego pedagoga. Będziemy zapraszać Was i namawiać do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Dzięki temu Wasz wkład w proces dydaktyczno-wychowawczy swoich pociech będzie nieoceniony.

Zależy nam na obecności rodziców na zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, rozmowach indywidualnych z nauczycielem i zebraniach.

W tej zakładce będziemy informować Was na bieżąco o wszystkich ważnych wydarzeniach w przedszkolu.
————–

Przedszkole – cennik
Opłaty za przedszkole obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

Czesne – 250 zł
Wyżywienie: śniadanie- 2 zł, obiad dwudaniowy- 6 zł, podwieczorek- 2 zł
Możliwe są wszystkie warianty wyżywienia np.
2 posiłki- 8 zł/ dziennie
3 posiłki- 10 zł/ dziennie

W ramach czesnego zapewniamy:

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
język angielski
kreatywne warsztaty artystyczne (plastyka, teatr, drama)
zajęcia profilaktyczne (korekcyjno- kompensacyjne)
zajęcia ruchowe
zajęcia kulinarne
lekcje dobrego wychowania
rytmika
taniec
opiekę logopedy i psycholog
teatrzyki
koncerty muzyczne
występy grup artystycznych
imprezy okolicznościowe (andrzejki, mikołajki itp.)

Stawka podczas nieobecności dziecka w czasie choroby lub innej sytuacji wynosi:

nieobecność całomiesięczna – 150zł

Wpisowe: 250 zł przy podpisywaniu pierwszej umowy, 150 zł przy podpisywaniu kolejnej umowy

Opłata wpisowa pobierana jest przed podpisaniem umowy – w przypadku rezygnacji z miejsca w grupie, nie podlega zwrotowi.
————
Plan dnia

Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.
Rozkład dnia w przedszkolu

6:30 – 8:00 Witamy dzieci:

rozmowy indywidualne na tematy bliskie dzieciom;
praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym;
zabawy według inwencji dzieci;

8:00 – 8:15 Zabawy ruchowe:

zabawy ze śpiewem;
poranne ćwiczenia ruchowe;

8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania:

zabiegi higieniczne;

8:30 – 9:00 Śniadanie:

doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków;
próby pełnienia roli dyżurnego;

9:00 – 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

zajęcia dydaktyczne;
zabawy edukacyjne;
zabawy ruchowe;
zabawy tematyczne;
zabawy umuzykalniające;

10:00 – 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu:

gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci;
spacery w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
wycieczki;

11:00 – 11:15 Zajęcia relaksacyjne przy muzyce:

ćwiczenia oddechowe;
realizacja programu autorskiego z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej;

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu:

czynności porządkowe;
zabiegi higieniczne;

11:30 – 12:30 Obiad:

doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków;
doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
umożliwienie dziecku spożycie posiłku zgodnie z jego rytmem;

12:30 – 13:30 Poobiedni odpoczynek (w zależności od potrzeb dziecka):

leżakowanie (oddzielne pomieszczenie z opieką pedagogiczną);
słuchanie opowiadania nauczyciela;
przeglądanie lektur z „Kącika książki”

13:30 – 14:00 Zabawy w Sali Zabaw
14:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe – grupowe i indywidualne:

spotkania z logopedą i psychologiem;
zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, teatralne;
zabawy z elementami języka angielskiego i włoskiego;

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku:

czynności higieniczne i porządkowe;

14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 16:00 Zabawy według inwencji dzieci:

rozmowy indywidualne wynikające z potrzeby dziecka;

16:00 – 17:00 Zabawy w Sali Zabaw lub w Kącikach zainteresowań

About