Zaimo kontakt – elixir sesje przychodzące eurobank

Jak uzyskać dotację na własna firmę z urzędu pracy?

Jak uzyskać dotację na własna firmę z urzędu pracy?

Post by relatedRelated post

Własną firmę dużo łatwiej jest założyć, gdy można liczyć na jakieś dotacje, np. te pochodzące z urzędu pracy. Takie dotacje mają wspierać młodych przedsiębiorców, zachęcać ich i jednocześnie zapobiegać bezrobociu. Żeby jednak uzyskać pożyczkę z urzędu, należy spełnić określone wymagania.

Jakie wymagania należy spełnić?

Osoba, która chce się ubiegać o dotację z urzędu pracy musi spełnić kilka wymagań. Oto one:

-niezbędny jest status osoby bezrobotnej, a więc potrzebna jest rejestracja w urzędzie pracy,

-należy być zarejestrowanym od co najmniej 3 miesięcy,

-osoba taka nie może być studentem studiów stacjonarnych, dopuszczalne są studia wieczorowe lub zaoczne,

-osoba taka nie może prowadzić działalności przez ostatnie 12 miesięcy,

-osoba ubiegająca się o dotację nie mogła odmówić pracy, stażu czy możliwości przygotowania zawodowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

-nie może być to osoba karana za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat,

-osoba taka nie mogła uzyskać innego dofinansowania na rozpoczęcie działalności w ciągu ostatnich 5 lat.

Co zrobić, by uzyskać dotację?

Uzyskanie dotacji z urzędu pracy może być procesem krótkim – niekiedy sprawę udaje się załatwić już w czasie miesiąca, jednak zazwyczaj trwa to kilka miesięcy i wiele zależy od konkretnego urzędu pracy, np. ilości podobnych wniosków. Tyle bowiem wymaga rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji. Kiedy urząd wyda pozytywną decyzję, należy podpisać odpowiednią umowę. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu tygodnia. Bardzo ważny jest odpowiedni sposób podpisania umowy – trzeba mieć poręczycieli, którzy zapewniają zwrot takiej pożyczki, jeżeli nie zostaną spełnione warunki umowy. Po podpisaniu umowy na podane konto wpływa przelew z dotacją. Wysokość takiej dotacji w dużej mierze zależy od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zazwyczaj stanowi ona kwotę czterokrotną lub sześciokrotną.

Ważne informacje

Warto zauważyć, że osoby które starają się o taką dotację nie muszą mieć wkładu własnego. Jednak urząd pracy z pewnością chętniej udzieli dotacji osobie, która taki wkład posiada, a poza tym może brać pod uwagę wysokość zebranych środków. Do takiego wkładu własnego można zaliczyć nie tylko gotówkę, ale również wyposażenia dla biura lub samochód. To pokazuje jaki mamy stosunek do biznesu.

Dobrze jest również mieć przygotowany biznesplan. Zazwyczaj powinien być ono dodany do wniosku o dofinansowanie, choć nie zawsze jest wymagany. To również dobrze świadczy o osobie starającej się o dofinansowanie i zwiększa szanse na uzyskanie dotacji.

About